Ass. dr Marija Ratković

Ass. dr  Marija Ratković je specijalista pedijatar s dugogodišnjim iskustvom u lečenju dece sa nefrološkim problemima Jugoistočne Srbije.

Trenutno se nalazi na poziciji odeljenjskog lekara odseka za Nefrologiju Klinike za Pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Niš.

Kao stipendista Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine, Ass. dr Marija Ratković je od 2002. do 2005. godine  bila angažovana na naučnom projektu “Uloga Campyllobactera jejuni u nastanku nekih autoimunih oboljenja posebno Guillain-Barreovog sindroma”

Septembra 2002.
godine je provela tri nedelje na Institutu za mikrobiologiju, imunologiju i higijenu u Minhenu, Nemačka kao gost-istraživač pod mentorstvom Prof. dr Hermana Wagnera.

Januara 2013. Godine
je završila šesto-nedeljni kurs “Ultrazvuk u pedijatrijskoj
radiologiji“ na Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova Beograd, pod
rukovodstvom dr Željka Smoljanića

Tokom 2013. godine od juna do septembra provela četiri meseca na edukaciji na Odeljenju intenzivne nege Instituta za zdravstvenu
zaštitu majke i deteta u Beogradu a od Oktobra do decembra iste godine dva meseca na Odeljenju Nefrologije Univerzitetske dečje klinike
Tiršova u Beogradu. U tri navrata boravila na Karolinska institutu u
Stokholmu, Švedska, u okviru Erasmus plus projekta
razmene doktoranata i učestovala na projektu “Molekularne i celularne
determinante bubrežnog bioptata kod pacijenata obolelih
od lupus nefritisa“, pod mentorstvom Prof. dr  Ive Gunnarsson, Prof.dr Hanne Brauner i prof.dr Aleksandre Antović, najpre tokom
tri meseca od 1.12.2016. do 1.3.2017,
potom dve nedelje u januaru 2017. i dve nedelje u
martu 2018.godine.

Najčešća pitanja koja dečji nefrolog dobija u radu:

Koje su pripreme za pregled nefrologa?

Ne postoje posebne pripreme za pregled. Potrebno je poneti svu medicinsku dokumentaciju povezanu sa konkretnim problemom ukoliko postoji (prethodne nalaze, snimke i druge rezultate ispitivanja).

Koliko traje i kako izgleda pregled dečijeg nefrologa?

 

Konkretan pregled zavisi od problema koje dete ima. Svaki pregled započinje razgovorom sa roditeljima i detetom tokom koga oni iznose probleme, odnosno tegobe koje dete ima a doktor postavlja dodatna pitanja. Nakon toga se obavlja sam pregled, koji obuhvata posmatranje (inspekciju), auskultaciju (slušanje deteta) opipavanje (palpacija) pulseva, merenje pritiska, težine i visine deteta ukoliko je potrebno.

Često je neophodno uraditi i ultrazvuk abdomena i/ili urotrakta kao i dodatnih dijagnostičkih testova.

Uobičajeno pregled traje 20 minuta, ali u konkretnom slučaju može trajati i kraće ili duže.

Da li se zakazuje pregled nefrologa u Aja Medici i koja je procedura?

Da, potrebno je zakazati pregled telefonom ili lično.

Koliko košta pregled nefrologa?

Pregled dečjeg nefrologa košta 4000 RSD. a ukoliko je potrebno uraditi i Ultra zvuk abdomena i/ili urotrakta on se dodatno naplaćuje u iznosu od 3500 RSD.

 

Pedagoško
iskustvo dr Marije Ratković

 

Tokom studija je
pet godina  radila u svojstvu demonstratora na predmetu Histologija sa
embriologijom u periodu od školske 1996/97. do 2000/01. 

Od 2015. do 2020.
godine dobrovoljno i bez novčane naknade učestvovala
u izvodjenju praktične nastave na predmetu Pedijatrija studentima
medicine na osnovnim studijama Medicinskog fakulteta u Nišu pod
mentorstvom prof. dr Ljiljane Pejčić i prof.dr Emilije

 

U toku je izrade doktoske teze ”Biomarkeri fibrogeneze
kod dece sa veziko-ureteralnim refluksom”. 

 

Autor je nekoliko
desetina naučnih i stručnih radova i član je Srpskog lekarskog društva

 

Izlaganja na
domaćim skupovima

 

Ratković-Janković
M. Hipertenzivna
kriza u dečjem uzrastu. Stručni sastanak u organizaciji Srpskog lekarskog
društva. Prokuplje, 2019 (predavanje po pozivu)

Ratković-Janković
M. Hipertenzija i
dete. VIII sokobanjski medicinski dani. Sokobanja, 2018 (predavanje po pozivu)

Ratković-Janković
M. Hipertenzivna
kriza u dečjem uzrastu. KME. Niš, 2015

Ratković-Janković
M, Golubović E,
Miljković P, Pejčić Lj, Nikolić I, Lazarević D. Procena stepena ugroženosti
asfiktične novorođenčadi od akutnog oštećenja bubrega. 43. Pedijatrijski dani
Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova. 2011: 148.

Ratković-Janković
M, Bjelaković B,
Golubović E, Miljković P, Pejčić Lj: Varijabilnost srčane frekvence kao
parameter disfunkcije autonomnog nervnog sistema kod dece obolele od
monosimptomatske noćne enureze: 44. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim
učešćem. Zbornik radova. 2012: 117-8.

Ratković-Janković
M, Djurić Z,
Golubović E, Pejčić Lj, Miljković P.Težak elektrolitni dizbalans u celijačnoj
krizi praćen bubrežnim zahvatom. 46.Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim
učešćem. Zbornik radova, 2015: 108-9.

Ratković-Janković
M, Golubović E,
Pejčić Lj, Miljković P, Nakev I, Nikolić I, Lazarević D. Akutno oštećenje
bubrega- dijagnostičke dileme. 49. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim
učešćem. Zbornik radova, 2019: 17-18.

 

Učešće na
kongresima, seminarima i kursevima u zemlji i inostranstvu

 

21th European
Paediatric Rheumatology Congress, Young investigator meeting, 2014, Beograd

44th Annual
Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, 2011,
Dubrovnik, Croatia

IV Congress of
the Macedonian Society of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial
Organs with International participation, 2012, Ohrid, R. Macedonia

8th SEPNWG
meeting IPNA/ESPN teaching course, 2019, Belgrade

X Pedijatrijska
škola u organizaciji Udruženja Pedijatara Srbije, Zlatibor, 2007

XVIII
Pedijatrijska škola u organizaciji Udruženja Pedijatara Srbije, Zlatibor, 2015

VII Sokobanjski
medicinski dani, seminar „Arterijska hipertenzija sa komorbiditetima-od teorije
do kliničke prakse“. Sokobanja, 2017

VIII Sokobanjski
medicinski dani, seminar „Aktuelnosti u dijagnostici i lečenju
kardiovaskularnih bolesti kod odraslih i dece“. Sokobanja, 2019

Peti regionalni
simpozijum pedijatrijske gastroenterologije i nutricije, Beograd, 2011

Sedmi regionalni
simpozijum pedijatrijske gastroenterologije i nutricije, Beograd, 2013

44.
Poslediplomski tečaj „Aktuelnosti u pedijatriji 2012“-II tečaj, Beograd, 2012

KME “Rani odgovor
na terapiju kao prognostički faktor u akutnoj limfoblastnoj leukemiji“,
Institut za zdravstvebnu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd, 2013

Simpozijum „Bol i
otok zglobova kod dece- od simptoma do dijagnoze“, Institut za reumatologiju,
Beograd, 2013

XXXI simpozijum
KME „Novine u neonatologiji“, Beograd, 2015

Oktobarski dani
Univerzitetske dečje klinike, Beograd, 2013

Godišnji kongres
Udruženja reumatologa Srbije i udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije,
2017, Kragujevac

 

Radovi objavljeni
časopisima i saopšteni na skupovima od nacionalnog i medjunarodnog značaja

 

Radovi u
međunarodnom časopisu

 

Pejčić Lj,
Mileusnić Milenović R, Ratković-Janković M, Nikolić I: Spontaneous
closure of muscular ventricular septal defects. Srp Arh Celok Lek. 2017;
145(7-8): 252-6.

Pejčić Lj,
Mileusnić Milenović R, Ratković-Janković M: Echogenic cardiac mass in
the left atrium and associated supraventricular tachicardia in a neonate. Srp
Arh Celok Lek. 2017; 145(7-8): 394-6. 

Pejcic Lj,
Stankovic T, Ratkovic-Jankovic M, Vasic K, Nikolic I: Clinical
manifestations in trisomy 9 mosaicism. Turk J Pediatr. 2018; 60(6):729-734.
doi: 10.24953/turkjped.2018.06.015.

Lazarević D,
Nikolić I, Ratković-Janković M, Vojinović J. Outcome of Juvenile
Idiopathic Arthritis associated uveitis in two disease subtypes. Archives of
Reumatology 2017; Vol 32(1): 26-31

 

Rad u vodećem
časopisu od nacionalnog značaja

 

Pejčić Lj, Ratković-
Janković M, Mileusnić Milenović R, Vasić K, Nikolić I: Syncope in children
and adolescents. Acta Fac Med Naiss 2017; 34(3): 193-8.

 

Rad u časopisu od
nacionalnog značaja

 

Vojinović J,
Lazarević D, Pejčić Lj, Ratković-Janković M, Nikolić I, Jakovljević M.
Advances in ultrasound application in juvenile idiopathic arthritis. Paediatr
Croat 2017; 61 (Supl 1): 1-5

 

Saopštenja sa
međunarodnog skupa štampana u izvodu

 

Ratković, M., “Study of human
kidney’s skeleton”, 21th International Medical Students Scientific Congress,
Ohrid, 1997:26

Veličković, D.,
Jovanović, D., Petrović, S., Ratković, M., “Histologic and histochemic
changes in liver after the application of furfural”, FOLIA ANATOMICA, Vol 26,
Suppl. 2, 1998: 160

Miljković-Selimović
B, A. Stanković, M.Spasić, B.Kocić, M.Ratković, G.Ranđelović, M.Dinić,
G.Tasić. Campylobacter, GBS and reactive arthritis. IJMM, Vol.293, Suppl. No.
35, 35, 2003

Miljković-Selimović
B, Apostolski S, Ratković-Janković M, Ristić Lj, Stanković A, Tasić G,
Kocić B, Spasić M, Morić O. Thermophilic 
campylobacter infection and autoimmunity. EFIS symposium and
postgraduate course: Molecular and cellular interactions in chronic
inflammatory autoimmune diseases. 
Abstracts of selected oral and poster presentation, Belgrade, Serbia and
Montenegro, August 29-September 2, 2004

Miljkovic-Selimovic
B, L. Ng, D. Woodword, L.Price, T. Babic, M. Ratkovic-Jankovic,
L.Ristic, B.Kocic. Characterization of Campylobacter jejuni/coli strains
isolated in Serbia and Montenegro.15th European Congress of Clinical
Microbiology and Infective Diseases, Copenhagen, Denmark, 2-5 april, 2005, CMI
2005 vol 11(2): 421

Pejcic Lj, Ratkovic
Jankovic M, Nikolic I: Supraventricular tachycardia in NICU – our
expiriance.  J Perinat. Med, 2015; 43(No. S1): 658. (12th World Congress
of Perinatal Medicine 2015, Madrid)

Pejcic Lj, Ratkovic
Jankovic M, Nikolic I: Perinatal outcome of fetal bradyarrhytmia. Journal
of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2014; 27 (No. S1): 309-10. (XXIV
European Congress of Perinatal  Medicine 2014, Florence)

Pejcic Lj, Vasic
K, Ratkovic Jankovic M, Pejcic I, Bogicevic, Nikolic I: Perinatal outcome of
fetal supraventricular tachycardia. J Perinat. Med, 2013; 41(No. S1): 29. (11th
World Congress of Perinatal Medicine 2013, Moscow)

Pejčić Lj, Ratković-Janković
M, Vasić K: Myocardial dysfunction in septic shock. Pediatric
Medicine, 2018; 1:AB018. doi: 10.21037/pm.2018.AB018

Golubović E,
Ratković M, Jovančić D, Kostić G. Ifosfamide induced Fancony syndrome. 8th
SEPNWG meeting, Belgrade, 2019: 57-8

 

Predavanje po
pozivu sa skupa od nacionalnog značaja štampano u izvodu

 

Golubović E,
Miljković P, Ratković M, Ilić V, Pančić D, Slavković A. Dijagnostičke
dileme kod prenatalno otkrivene hidronefroze-uvodno predavanje. 41.
Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem. Zbornik radova Niš, 2008:93

Golubović E,
Miljković P, Janković M. Patogenetski mehanizmi razvoja idiopatskog
nefrotskog sindroma-uvodeno predavanje. 43. Pedijatrijski dani Srbije sa
međunarodnim učešćem. Zbornik radova. 2011: 142-3.

Golubović E,
Miljković P, Janković M. Renovaskularna hipertenzija-uvodno predavanje.
44. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova. 2012:
112-3

Pejčić Lj, Ratković-Janković
M, Nikolić I: Promene u elektrokardiogramu kod elektrolitnog dizbalansa.
Predavanje po pozivu. 46. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem.
Zbornik radova, 2015: 105.

 

Saopštenja sa skupova od nacionalnog značaja
štampana u celini

 

Pejčić Lj, Vasić
K, Grujić G, Ratković Janković M, Nikolić I: Hitna stanja u dečjoj
kardiologiji – uvodno predavanje. 45. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim
učešćem. Zbornik radova, 2013: 123-5

Pejčić Lj, Vasić
K, Ratković-Janković M, Nikolić I. Plućna hipertenzija kod dece. 47.
Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Predavanje po pozivu.
Zbornik radova, 2016: 100.

Golubović E, Ratković-Janković
M, Miljković P. Refluksna nefropatija. 47. Pedijatrijski dani Srbije sa
međunarodnim učešćem. Predavanje po pozivu. Zbornik radova, 2016: 114.

Pejčić Lj, Vasić
K, Ratković-Janković M, Nikolić I. Mesto izabranog pedijatra u lečenju
dece sa bolestima srca. Predavanje po pozivu. 48. Pedijatrijski dani Srbije sa
međunarodnim učešćem. Zbornik radova, 2017: 121.

Golubović E,
Miljković P, Ratković M. Preterminska bubrežna insuficijencija-uvodno
predavanje. . 49. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik
radova, 2019: 16

 

Saopštenja sa
skupova od nacionalnog značaja štampana u izvodu

 

Ratković, M. “Ispitivanje
vezivno-tkivnog skeleta bubrega kod čoveka”. 39. Kongres studenata medicine i
stomatologije Jugoslavije, Novi Sad, 1997.

Ratković, M. “Histološke i
histohemijske promene u jetri pod dejstvom furfurala”. 40. Kongres studenata
medicine i stomatologije Jugoslavije, Vrnjačka Banja, 1998.

Ratković, M, Pavlović, B. “Morfološke
promene koje predvidjaju fibrozu u hroničnom C hepatitu”. 41. Kongres studenata
medicine i stomatologije Jugo slavije, Zlatibor, 2000.

Miljković-Selimović
B, Lai-King Ng., David L. Woodward, Lawrence J. Price, Ratković M.,
Paunović-Todosijević D., Krivokapić Lj., Stanković A., Ristić Lj. CAMPYLOBACTER
SPP. U ETIOLOGIOJI DIJAREJNOG SINDROMA. Zbornik radova 37. dana Preventivne
medicine. Niš, 2003: 92

Ristić Lj, Ratković
M.,Dinić M., Babić T., Kocić B, Miljković-Selimović B. POJAVA REZISTENCIJE KOD
TERMOFILNIH CAMPYLOBACTER-A Zbornik radova 37. dana Preventivne medicine . Niš,
2003: 95

Miljković-Selimović
B, L-K Ng., Woodward D. L, Price L.J., Babić T, Ratković – Janković M,
Ristić Lj. Morić O. HS TIPIZACIJA CAMPYLOBACTERA JEJUNI/COLI, Zbornik radova
Preventivnih dana 2004, 139-140.

Mileusnić
Milenović R, Paunović M, Živanović S, Đorđević D, Milojević D, Ratković
Janković M. Učestalost i vrsta trovanja 
na Odeljenju intenzivne nege Dečje klinike u Nišu. 40. Pedijatrijski
dani Srbije . Zbornik radova, 2007: 163

Ratković-Janković
M, Golubović E,
Miljković P. Nutcracker-sindrom − prikaz slučaja. 41. Pedijatrijski dani Srbije
sa medjunarodnim učešćem. Zbornik radova 2008:98

Miljković P.,
Jovančić D., Ratković M., Živić S., Golubović E. Akutna lobarna nefronija.
41. Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem. Zbornik radova, 2008:
97

Ratković-Janković
M, Golubović E,
Miljković P, Pejčić Lj, Nikolić I, Lazarević D. Udruženost Nutcracker-fenomena
i nefrotskog sindroma kod šestogodišnje devojčice. Prvi kongres pedijatara
Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka. Beograd 2010: 213.

Golubović E,
Miljković P, Ratković-Janković M. Kontinuirano ambulatorno praćenje
krvnog pritiskankod dece sa refluksnom nefropatijom. Prvi kongres pedijatara
Srbije sa medjunarodnim učešćem. Zbornik apstrakata  Beograd, 2010: 202

Golubović E,
Miljković P, Kostić G, Jovančić D, Ratković-Janković M.
Hemolitičko-uremijski sindrom tokom H1N1 virusne infekcije.  Prvi kongres pedijatara Srbije sa
međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka. Beograd 2010: 209-210.

Ratković-Janković
M, Golubović E,
Miljković P, Pejčić Lj, Nikolić I, Lazarević D. Procena stepena ugroženosti
asfiktične novorođenčadi od akutnog oštećenja bubrega. 43. Pedijatrijski dani
Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova. 2011: 148.

Miljković P, Ratković
M, Golubović E. Ispitivanje značaja polimorfizma u genu za ACE za kliničko
ispoljavanje kongenitalnih anomalija bubrega i urinarnog trakta kod dece. . 43.
Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova. 2011: 144-5.

Ratković-Janković
M, Bjelaković B,
Golubović E, Miljković P, Pejčić Lj: Varijabilnost srčane frekvence kao
parameter disfunkcije autonomnog nervnog sistema kod dece obolele od
monosimptomatske noćne enureze: 44. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim
učešćem. Zbornik radova. 2012: 117-8.

Miljković P,
Živanović S, Ratković M, Živić S, Golubović E. Urinarna eksrecija
kalcijuma kod dece nakon terapije ceftriaksonom i cefotaksimom. 44.
Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova. 2012: 117

Miljković P,
Golubović E, Ratković-Janković M, Vučić J. Kolor Doppler
ultrasonografija : inicijalna dijagnostička metoda kod dece sa ortostatskom
proteinurijom uzrokovanom Nutcracker sindromom. 45. Pedijatrijski dani Srbije
sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova, 2013: 134

Golubović E,
Prohaska Z, Janković M, Miljković P. Atipični hemolizno-uremijski
sindrom. .45.Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova,
2013; str. 132.

Ratković-Janković
M, Djurić Z, Golubović E,
Pejčić Lj, Miljković P.Težak elektrolitni dizbalans u celijačnoj krizi praćen
bubrežnim zahvatom. 46.Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem.
Zbornik radova, 2015: 108-9.

Golubović E,
Miljković P, Ratković M, Nikolić I. Sindrom posteriorne reverzibilne
encefalopatije. 46.Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik
radova, 2015: 106.

Kostić M,
Ratković-Janković M, Miljković P, Živić S, Saranac Lj, Stanković S, Vučić J,
Popović J, Golubović E. Hipofosfatemijski rahitis-prikaz slučaja. 46.
Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova, 2015: 111.

Ratković-Janković
M, Pejčić Lj, Bjelaković B, Nikolić I, Golubović E, Miljković P, Vukomanović V,
Prijić S, Ninić S, Popović S. Septični šok udružen sa multiorganskom
disfunkcijom. 47. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik
radova, 2016: 103.

Ratković-Janković
M, Miljković P, Golubović E, Stanković S, Vučić J, Cvetković V, Kostić M,
Nikolić I, Lazarević D, Paunović-Stojiljković M, Pančić D, Ristić T, Milojević
D, Milošević-Andjelković Ž. Ultrazvučno ispitivanje anatomskih karakteristika
bubrega kod dece. 47. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem.
Zbornik radova, 2016: 115-6.

Nikolić I,
Živanović SS, Živanović SJ, Kitić D, Ratković-Janković M, Lazarević D, Pejčić
Lj. Upotreba biljnih preparata u lečenju respiratornih infekcija dece. 47.
Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova, 2016: 69.

Kostić M,
Golubović E, Vojinović J, Miljković P, Ratković-Janković M, Lazarević D, Stajić
S, Trajković A. Vezikoureteralni refluks i benigni hipermobilni sindrom. 47.
Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova, 2016: 116.

Ratković-Janković
M, Golubović E, Pejčić Lj, Miljković P, Nakev I, Nikolić I, Lazarević D. Akutno
oštećenje bubrega- dijagnostičke dileme. 49. Pedijatrijski dani Srbije sa
međunarodnim učešćem. Zbornik radova, 2019: 17-18.

Nikolić I,
Ratković-Janković M, Lazarević D, Pejčić Lj, Živanović S. Kriza svesti ili
nešto drugo. 49. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik
radova, 2019:  40.

Lazarević D,
Vojinović J, Stamenković H, Stanković T, Ratković-Janković M, Nikolić I.
Komplikacije varičele kod deteta na imunosupresivnoj terapiji. 49.
Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova, 2019: 107.

Stipendije Dr Marije Ratković

Od 1996. do 2000.
godine stipendista Fonda za talente grada Niša. Nosilac je i stipendije
Kraljevine Norveške za 2000. godinu kao jedan od hiljadu najboljih studenata
svih univerziteta u Srbiji.  Od 2002 do 2006. godine stipendista
Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

2016.
godine dobitmik stipendije Erasmus plus programa razmene
studenata doktorskih studija

Učešće na projektima

2002-2005. godine
projekat “Uloga Campyllobactera jejuni u nastanku nekih autoimunih oboljenja,
posebno Guillain-Barreovog sindroma” finansiranom od strane Ministarstva za
nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.

2016-2018. godine
projekat „Molekularne i celularne determinante renalnog tkiva kod
pacijenata obolelih odlupus nefritisa“, Karolinska institut,
Stokholm, Švedska