Profesor Bojko Bjelaković je jedan od naših malobrojnih pedijatara i dečijih kardiologa čija su naučna i stručna dostignuća dobila priznanje kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Dečiji kardiolog

U Aja Medici možete zakazati kardiološki pregled sa EKG-om, ultrazvučni pregled srca,  dvanaestokanalni EKG Holter, Holter pritiska, test opterećenja i sinkopalni test. 

Jedna od prednosti naše ordinacije je što se u najvećem broju slučajeva problem naših pacijenata rešava na jednom mestu i u najkraćem mogućem vremenu.