Prof. dr Lidija Dimitrijević

Dečiji fizijatar

U ordinaciji AJA MEDIKA, kao konsultant radi dečji fizijatar sa dugogodišnjim iskustvom Prof. dr Lidija Dimitrijević.

Između ostalog, Prof. dr Lidija Dimitrijević se bavi sledećim problemima:

  • Adekvatno sagledavanje, praćenje i tretman dece sa telesnim deformitetima vrata, grudnog koša, kičmenog stuba, kukova, nogu i stopala.
  • Konsultacije i saveti u vezi sa dečjom obućom.
  • Tretman nakon povreda lokomotornog aparata i drugih ortopedskih stanja (juvenilne osteohondroze)
  • Konsultacije i saveti u vezi sa odabirom adekvatnih fizičkih i sportskih aktivnosti za decu svih uzrasta.
  • Tretman dece sa neuromišićnim bolestima i genetskim sindromima.
  • Ultra-rana dijagnoza i pravovremeni tretman dece rođene sa rizikom za smetnje u razvoju, posebno preterminske novorođenčadi.
  • Rano otkrivanje i tretman usporenog razvoja i neurorazvojnih poremećaja.
  • Konsultacije i saveti u vezi sa stimulacijom normalnog razvoja grube i fine motorike (edukacija roditelja za “handling“, edukacija za vežbe u kućnim uslovima)
  • Kompletno sagledavanje (ultra rana dijagnoza, procena, fizikalni i habilitacioni tretman, ortotska pomagala) kod dece sa cerebralnom paralizom uzrasta.