Marija Paunović Stoiljković - Neonatolog Niš

Marija Paunović Stoiljković - Pedijatar neonatolog

LIČNE INFORMACIJE

• Ime i prezime: Marija Paunović-Stojiljković
• Profesija: pedijatar
• Zaposlena na Klinici za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, Bulevar doktora Zorana Đinđića br. 48
• Mob. telefon: 060 4286234
• E mail: marija.paunovic.stojiljkovic@gmail.com
• Datum rođenja: 08.04.1980. god.
• Poseduje aktivno znanje engleskog jezika

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

• Medicinski fakultet u Nišu studirala od 1999. god. do 2006. god.
• Diplomirala 2006. god. na Medicinskom fakultetu u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,89 (devet i 89/100) i ocenom 10 (deset) na diplomskom ispitu.
• Specijalizacija-oblast: pedijatrija. Specijalistički ispit položila 2016. god. sa odličnim uspehom (ocena 5.0) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.
• Uža specijalizacija-oblast: neonatologija.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

• Trenutno zaposlenje: od 2007. god. raspoređena na poslovima doktora medicine specijaliste u intezivnoj nezi nivoa 3 Odeljenje intezivne nege i neonatologije sa prematurologijom Klinike za pedijatriju Univerzitetskog Kliničkog centra u Nišu.

STRUČNA USAVRŠAVANJA

• Kurs reanimacije novorođenčata u organizaciji American Academy of Pediatrics and American Heart Association u Nišu
• Ultrasonografija CNS-praktični i teoretski kurs, Kragujevac 2022. god.
• Autor i koautor stručnih radova objavljenih u uglednim domaćim stručnim časopisima.
• Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženje pedijatara Srbije i Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije.

KLINIČKE VEŠTINE

• Inicijalno zbrinjavanje zdravog, rizičnog i ugroženog novorođenčeta
• Kardiorespiratorna reanimacija, uključujući intubaciju novorođenčeta
• Primena surfaktanta
• Praćenje i lečenje terminske i preterminske novorođenčadi sa potrebom za primenom mera intenzivne nege i lečenja
• Primena mera respratorne podrške uključujući NCPAP, neinvazivnu mehaničku ventlaciju, konvencionalnu mehaničku ventlaciju
• Plasiranje venskog umbilikalnog katetera
• Primena hemodinamske potopre
• Primena fototerapije
• Planiranje enteralne i parenteralne ishrane ekstremno nezrele i bolesne novorođenčadi
• Dugoročno praćenje visoko-rizične i prevremeno rođene novorođenčadi
• Savetodavni rad sa roditeljima (antenatalno i postnatalno) u slučajevima vioko rizične trudnoće i prevremenog porođaja
• Ehosonografija CNS

Najčešća pitanja i odgovori dečijem neonatologu u Aja Medici Niš

Kad dete treba odvesti dečijem neonatologu?

Pregled dečijeg neonatologa je jedan od najvažnijih pregleda u pedijatriji i savetuje se još u prvim nedeljama života, poželjno do 3. nedelje. To je prilika da se na roditelji na vreme upoznaju sa svim mogućim zdravstvenim i drugim (negovateljskim) izazovima sa kojima se mogu sresti kao i najbolji trenutak da se na vreme prepoznaju i krene sa lečenjem svih mogućih razvojnih anomalija ili drugih bolesti. Naravno, bitni su i drugi saveti neonatologa vezani za ishranu, negu pupka, povijanje, kupanje bebe itd.

Kako izgleda pregled?

Pregled dečijeg neonatologa se obavlja na posebnom stočiću za bebe dok je ona skinuta a pored toga podrazumeva i merenje težine, visine i obima glave bebe.


Koliko traje pregled?

Pregled obično traje 30 minuta a nekad i malo duže ukoliko bude potrebe.

Kako se pripremiti za pregled?

Za pregled bebe je potrebno samo da ona prethodno bude nahranjena i budna.

Da li se pregled neonatologa zakazuje?

Pregled dečijeg neonatologa se zakazuje i obično se obavlja istog ili narednog dana.

Koliko košta pregled dečijeg neonatologa u Aja Medici u Nišu?

Cena pregleda dečijeg neonatologa je 4000 RSD