Subspecijalistički pregled

SUBSPECIJALISTIČKI PREGLEDI su namenjeni rešavanju etiologije (uzroka) kompleksnijih medicinskih stanja koja zahtevaju viši nivo medicinskog znanja ili dodatnu dijagnostiku, a čije tumačenje ili izvođenje ne spada u domen rada opšteg pedijatra. Obično se radi o potrebi dijagnostike (potvrda ili eliminacija) nekog od retkih, atipičnih ili specifičnih zdravstvenih problema. Oni obično zahtevaju neki vid neinvanzivnog ispitivanja (ultrazvučni pregled, rendgenogram, elektrokardiogram, elektro-encefalogram, Holter EKG-a, test opterećenja, sinkopalni test, spirometriju, gastroskopiju, otoskopiju, itd), biohemijske,  hormonske, hematološke i imunološke analize krvi i drugih telesnih tečnosti, kožne testove na alergene, magnetnu rezonancu, kompjuterizovanu tomografiju, farmakodinamska ispitivanja, skrining na patološke metabolite u sklopu retkih metaboličkih bolesti itd.