Doc. dr Ivona Đorđević

Doc. dr Ivona Đorđević je specijalista dečije hirurgije s dugogodišnjim iskustvom u radu s pacijentima iz Niša. Trenutno se nalazi na poziciji pomoćnika direktora Klinike za Dečju hirurgiju i ortopediju Univerzitetskog kliničkog centra Niš i načelnika Odeljenja za neonatalnu hirurgiju.

Učestvovala je kao predavač na sastancima, kursevima i simpozijumima u organizaciji Centara za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Nišu, kao i predavač po pozivu na domaćim kongresima.

Autor je 50 naučnih i stručnih radova, od toga su 16 objavljena u časopisima indeksiranim na SCI listi. Učesnik je domaćih i međunarodnih kongresa iz oblasti dečje hirurgije, kao i predavač na seminarima KME iz ovih oblasti.

Stručno se usavršavala na mnogim kursevima i seminarima iz oblasti dečije minimalno invazivne hirurgije, kolorektalne hirurgije, kliničke nutricije..

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu do 2000
Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2006
Magistarski rad: „Uticaj patoanatomskog supstrata na tretman i prognozu invaginacija kod dece“

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu do 2016
Doktorska disertacija: “Procena uspeha konzervativnog lečenja zatvorenih povreda solidnih abdominalnih organa kod dece“

Radno iskustvo:

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu od 1995 do 2000
Demonstrator na predmetu „Histologija sa embriologijom“

Univerzitetski Klinički centar Niš od 2000 do 2013
Lekar na Klinici za dečju hirurgiju i ortopediju.

Univerzitetski Klinički centar Niš od 2013 do 2017
Šef dnevne bolnice

Univerzitetski Klinički centar Niš od 2017
Načelnik odeljenja za neonatalnu hirurgiju.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
Docent Katedre za Hirurgiju, anesteziologiju i reanimatologiju; Član komisije za polaganje specijalističkog ispita i mentor za specijalističke studije.

Pedijatrijska ordinacija AJA Medika
Dečiji hirurg.

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo od 2018
Član predsedništva sekcije za Dečju hirurgiju

EUPSA-e (European Pediatric Surgery Association)
Član

ESPES-a (European Society of Pediatric Endoscopic Surgery)
Član

Srpsko udruženje Herniologa
Član

Intersekcijski aktiv od 2016
Član predsedništva