Antibiotici u pedijatriji i njihove neželjene reakcije

Prema novim istraživanjima skoro svaki treći do peti pregled deteta kod pedijatra se završi propisivanjem antibiotika. Iako imaju svoje značajno mesto u lečenju bakterijskih infekcija, antibiotici se ne tako retko daju bez jasnih medicinskih indikacija. Tada mogu dovesti do nepotrebnih neželjenih reakcija.

Iako su one najčešće akutne i blage (laka glavobolja, gubitak ili promena ukusa, osećaj mučnine, bolovi u stomaku, osip, dijarea),  mogu se javiti i nakon više meseci kada su mnogo podmuklije, opasnije i mogu poprimiti hroničan karakter. Najčešće se navode šećerna bolest, zapaljenjske bolesti creva, oštećenja bubrega, reumatoidni artritis, astma, multipla skleroza; insomnija, poremećaji ponašanja, nastanak gojaznosti.

Svako nepotrebno davanje antibiotika  takođe remeti i kvalitet života deteta (noćno buđenje prilikom davanja leka, neprijatnost samog čina uzimanja leka) što takođe treba imati u vidu.

Zato je velika odgovornost pedijatara da upotrebu antibiotika svedu na najmanju moguću meru i poštede dete mogućih zdravstvenih rizika.

Odloženo propisivanje antibiotika

Najčešći razlozi za neopravdano propisivanje antibiotoika su pored “roditeljskih očekivanja” čitaj “pritiska na lakare”,  nesigurnost pedijatra u svoju dijagnozu ili nepoznavanje vodiča dobre kliničke prakse. Kako je nekada nemoguće biti siguran u dijagnozu nakon prvog pregleda, danas je odloženo propisivanje antibiotika “Wait and see approach” dozvoljen kompromis ukoliko ne postoje jasne medicinske indikacije za njegovu primenu.

Skorašnja Kohranova analiza (Cohran review) primene ovakvog pristupa je pokazala nepostojanje značajne razlike u kvalitetu lečenja dece koja su dobila antibiotik pri prvom pregledu u odnosu na njegovo odloženo davanje, što može da ohrabri sve pedijatre u svojoj nameri da primene ovaj pristup.

Zato je važno još jednom naglasiti značaj pridržavanja pedijatara svih savremenih smernica za racionalnu primenu antibiotika kako primarno nebi naškodi svojim malim pacijentima i u skladu sa Hipokratovom devizom “primum non nocere” – prvo ne naškoditi.

Ona “danas” ima posebnu težinu i značaj!

Autor teksta

Prof. dr Bojko Bjelaković

 

Podeli:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Još korisnih tekstova

Preparticipacioni skrining dece

Preparticipacioni skrining dece podrazumeva preventivni kardiološki pregled svakog dečaka ili devojčice koji se bave ili planiraju da se aktivno bave sportom. Njime se u najvećem

Retke bolesti i srčani zastoj

Retke bolesti (RB) su danas sve češća tema brojnih naučnih i stručnih skupova pedijatara. Glavni razlog su nove terapijske mogućnosti u lečenju dece sa ovim