Preparticipacioni skrining dece

Preparticipacioni skrining dece podrazumeva preventivni kardiološki pregled svakog dečaka ili devojčice koji se bave ili planiraju da se aktivno bave sportom. Njime se u najvećem broju slučajeva na vreme prepoznaje neki od kardiovaskularnih riziko faktora koji može da ima manje ili više ozbiljne posledice po njihovo zdravlje.

Prilično je dug spisak bolesti srca i krvnih sudova koje se mogu uočiti preparticipacionim skrinigom. Većina njih  je naslednog karaktera i ne pokazuje simptome u miru. 

Najčešće su to električne bolesti srca, anomalije koronarnih krvnih sudova, primarne bolesti srčanog mišića, zapaljenjske bolesti srčanog mišića i neki stečeni ili nasledni poremećaji ritma. 

Karakteristično za sve njih je da su simptomi bolesti najčešće prisutni samo u naporu, i da nekada mogu da budu po život ugrožavajući.

Iako se u većini zemalja danas savetuje rutinski preparticipacioni skrining svakog aktivnog sportiste, to uvek nije slučaj. Zato se još uvek prilično često dešavaju tragični ili neželjeni kardiovaskularni događaji kako na treninzima tako i zvaničnim takmičenjima.

Umor, kratak dah, bol ili stezanje u predelu srca ili grudne kosti na napor, povišen pritisak, šum na srcu, nepravilan rad srca, omaglice, hipermobilni zglobovi, pozitivna porodična anamneza na iznenadnu smrt su neke od najčešćih indikacija za preparticipacioni skrining, ali se on savetuje i kada ne postoje tegobe ili simptomi.

Treba reći da se preparticipacionim skriningom mogu na vreme prepozanti i deca koja konstitucionalno nisu predisponirana za bavljenje sportom iako su talentovana. Kod njih vremenom dolazi do zadebljanja srčanog mišića i razvoja sportskog srca što predstavlja relativnu kontraindikaciju za dalje bavljenje sportom. Ovaj problem se može lako prepoznati ehokardiografskim pregledom.

Kompletan preparticipacioni skrining podrazumeva klinički pregled, merenje pritiska, EKG snimak, ultrazvuk srca i test opterećenja nakon čega većina roditelja može mirno spava kada je u pitanju briga o  zdravlju njihovih malih budućih sportista. 

Autor

Prof. Bojko Bjelaković

Podeli:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Još korisnih tekstova

Preparticipacioni skrining dece

Preparticipacioni skrining dece podrazumeva preventivni kardiološki pregled svakog dečaka ili devojčice koji se bave ili planiraju da se aktivno bave sportom. Njime se u najvećem

Retke bolesti i srčani zastoj

Retke bolesti (RB) su danas sve češća tema brojnih naučnih i stručnih skupova pedijatara. Glavni razlog su nove terapijske mogućnosti u lečenju dece sa ovim