Fimoza (suženje kožice penisa). Kako do pravovremene dijagnoze i šta dalje?

Iako se suženje kožice penisa, tj. fimoza nakon pravovremene dijagnoze i adekvatne terapije veoma uspešno leči, samo saznanje da dete ima problem sa genitalijama, predstavlja neprijatnu trauma za njegove roditelje.

Po nekim statistikama približno polovina dečaka do svoje treće godine života ima fiziološku fimozu koja predstavlja prirodnu zaštitu glavića penisa od iritacije i normalan nalaz u procesu sazrevanja deteta.

Sa starenjem se kožica penisa ili prepucijum olabavljuje i kod većine dečaka u 18. godini života se može normalno prevući preko glansa.

Prerano ili nasilno povlačenje kožice deteta pre napunjene treće godine života u većini slučajeva jeste krajnje nepotrebna, a nekad i štetna manipulacija kojom se može otežati kasnije lečenje !

Nakon treće godine,  proces odlubljivanja kožice možemo ubrzati na način da dečaku povremeno potegnemo kožicu – posebno nakon kupanja, sobzirom da topla voda povoljno utiče na rastezanje kože.

U slučaju da se kožica i dalje teško prevlači preko glavića, ili je uopšte nije moguće prevuću, ne mora se dizati panika!

 

Lečenje fimoze

Lečenje fimoze steroidnim mastima je metoda koja se pojavila  90-ih godina i ima prilično uspeha. One podstiču rast i širenje prepucija, a lečenje je u skoro  90% slučajeva uspešno.  Ono gde roditelji greše je prerani odlazak kod dečjeg hirurga koji se uglavnom odlučuju za hirurški način lečenja!

Uporno večernje premazivanje kožice steroidnim mastima u tajanju od nekoliko uzastopnih nedelja najčešće  4 do 6 nedelja,  (ne duže od tri meseca) u većini slučajeva vodi definitivnom izlečenju.

Ipak ukoliko dete i nakon tromesečne terapije i primene sterodinih masti ima isti problem, otežano mokri, mokraća ističe u tankom mlazu, ili mu se na vrhu penisa stvara balončić – potreban je savet pedijatra ili dečjeg urologa.

Još jednom treba naglasiti da nasilno prevlačenje kožice preko glavića penisa u bilo kojem slučaju treba izbegavati, zbog mogućih oštećenja kože – i moguće pojave stanja koje se naziva parafimoza.

Autor teksta

Prof. dr Bojko Bjelaković

 

Podeli:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Još korisnih tekstova

Preparticipacioni skrining dece

Preparticipacioni skrining dece podrazumeva preventivni kardiološki pregled svakog dečaka ili devojčice koji se bave ili planiraju da se aktivno bave sportom. Njime se u najvećem

Retke bolesti i srčani zastoj

Retke bolesti (RB) su danas sve češća tema brojnih naučnih i stručnih skupova pedijatara. Glavni razlog su nove terapijske mogućnosti u lečenju dece sa ovim