Autizam u dece – šta znaju i mogu pedijatri?

Iako se autizam dece prvenstveno shvata kao neurorazvojni i bihejvioralni poremećaj, sve je više naučnih radova koji ukazuju na daleko veću složenost i sistemsku prirodu ove bolesti, koja je van granica psihijatrije i neurologije. I pored toga, u potrazi za stručnom pomoći, roditelji dece sa autizmom često mimoilaze pedijatre. To je najčešće rezultat njihovog uverenja […]

Fabrijeva bolest. Budi i ti nekad lekar!

Da li ste čuli za Fabrijevu bolest. Ništa čudno ako niste. Većina lekara o njoj zna koliko i vi. U pitanju je retka nasledna  bolest za koju terapija postoji i koja se može prepoznati još u detinjstvu. Na žalost to uvek nije slučaj i dijagnoza često kasni mnogo godina. Ako se skroz previdi, očekivani životni […]

Preparticipacioni skrining dece

Preparticipacioni skrining dece podrazumeva preventivni kardiološki pregled svakog dečaka ili devojčice koji se bave ili planiraju da se aktivno bave sportom. Njime se u najvećem broju slučajeva na vreme prepoznaje neki od kardiovaskularnih riziko faktora koji može da ima manje ili više ozbiljne posledice po njihovo zdravlje. Prilično je dug spisak bolesti srca i krvnih […]

Familjarna hiperholestrolemija, vaša srca i srdašca

Familijarna hiperholestrolemija (FH) spada u jednu od najčešćih naslednih metaboličkih bolesti. Na žalost, mali broj pedijatara ima dovoljno medicinskog znanja o njoj i posledicama po zdravlje koje ona nosi.  Smatra se da jedno od 250 dece ima FH, a  najveći broj njih iz već pomenutog razloga, nisu prepoznata na vreme. U osnovi ove bolesti je […]

Retke bolesti i srčani zastoj

Retke bolesti (RB) su danas sve češća tema brojnih naučnih i stručnih skupova pedijatara. Glavni razlog su nove terapijske mogućnosti u lečenju dece sa ovim zdravstvenim problemom. To se ogleda u poboljšanju njihovog kvaliteta života, produženju životnog veka, ili pak njihovim potpunim izlečenjem, što je do skora bilo nemoguće. Iako se po definiciji sve bolesti […]

Fimoza (suženje kožice penisa). Kako do pravovremene dijagnoze i šta dalje?

Iako se suženje kožice penisa, tj. fimoza nakon pravovremene dijagnoze i adekvatne terapije veoma uspešno leči, samo saznanje da dete ima problem sa genitalijama, predstavlja neprijatnu trauma za njegove roditelje. Po nekim statistikama približno polovina dečaka do svoje treće godine života ima fiziološku fimozu koja predstavlja prirodnu zaštitu glavića penisa od iritacije i normalan nalaz […]

Sinkopa (kratkotrajni gubitak, kriza) svesti u dece

Sinkopa tj. kriza ili gubitak svesti jedan je od češćih razloga za brigu roditelja i potrebu kliničkog sagledavanja deteta. Iako se najčešće radi o neprilagođenoj, ali ne i patološkoj reakciji organizma na malo drugačije životne okolnosti (dugo stajanje ili boravak u zagušljivom prostoru), deca se ne retko upućuju na nepotrebne preglede, ili proglašavaju “bolesnim“ iako […]

Arterijska hipertenzija (povišen arterijski pritisak) u dece

Arterijska hipertenzija jeste medicinski problem kojim se označava povišen pritisak krvi u sistemskoj cirkulaciji. Kada je prisutna, nepotrebno opterećuje srce i  krvne sudove organizma. Najčešći razlozi za njenu pojavu su nasleđe, gojaznost, nezdrav i stresan način života, bolesti bubrega i poremećaji lučenja nekih žlezdi. U dece se najčešće sreće primarna ili idiopatska hipertenzija koja je […]

Kriptohizam (nespušteni testisi) u dece

Iako se pred sam porođaj kod većine dečaka testisi spuste u odgovarajuće mošnice iz trbušne šupljine, ponekad se deca rađaju sa jednostrano ili obostrano nespuštenim testisima. Medicinski naziv za ovo stanje je kriptorhizam i javlja se u otprilike 30% muške nedonoščadi i oko 3% dečaka rođenih u terminu. Ova razlika se gubi na kraju 3. […]

Krvarenje iz nosa ili epistaksa

Krvarenje iz nosa ili epistaksa  je prilično čest zdravstveni problem u dece i najčešće prolazi spontano. Obično je izazvana lokalnim poremećajima sluznice nosa, ali se nekad iza nje kriju i ozbiljniji zdravstveni problemi poput poremećaja zgrušavanja krvi, hemato-onkološke bolesti, visok pritisaak, povrede, neki sindromi itd. Diferencijalna dijagnoza u većini slučajeva nije teška i lekari najčešće […]